Aktuality

Čarodějnice 2018

V pondělí 23. dubna jsme v rámci cvičení jednotky při práci s motorovou pilou zajistili materiál pro hranici na čarodějnice, kterou jsme v neděli 29. dubna u sokolovny postavili. Večer 30. dubna jsme potom zajistili dohled nad zapálením a bezpečným dohořením ohně.

Jarní úklid hotov

Letos se ke každoročnímu úklidu příkopů sešlo celkem 18 Žernováků a za hodinku a půl se posbíralo dvacet plných pytlů odpadu.

Všem účastníkům děkujeme!!!!!!!!!!!!!

Úklid příkopů 14. 4. 2018

SDH Žernov a Úřad městyse Žernov

zvou spoluobčany na každoroční

„ÚKLID PANGEJTŮ“

podél hlavní silnice a v obci.

 

Sraz účastníků v sobotu 14. dubna v 9:00 hodin

u hasičárny. Pracovní rukavice s sebou, občerstvení zajištěno.

 

3. 3. 2018 - Zástěrkový ples

Hasiči Žernov zvou všechny přátele taneční zábavy na tradiční ZÁSTĚRKOVÝ PLES.


Předtančení POLE DANCE, rozvoz do okolí po skončení plesu zajištěn!


Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej po dohodě na tel. č. 775761497

Výroční valná hromada SDH Žernov - poděkování

12. ledna 2018 se v hospodě U Čápků uskutečnila Výroční valná hromada SDH Žernov za rok 2017. Schůze probíhala dle schváleného programu.

Po úvodním přivítání členů a pozvaných hostů jsme se minutou ticha rozloučili s bratry Toníkem Horákem a Jaroslavem Semerákem. Následovalo shrnutí činnosti našeho spolku v podobě zprávy starosty sboru, velitele jednotky sboru, vedoucího kolektivu mládeže, hospodáře sboru a kontrolní revizní rady. Byl představen plán činnosti na rok 2018 a plánovaný rozpočet sboru a jednotky pro rok 2018.

Protože náš sbor slaví v letošním roce 135. výročí od jeho založení, rozhodl se výbor SDH Žernov ocenit aktivitu některých svých členů medailemi za věrnost sboru a čestnými uznáními, od sborových až po krajská. Další ocenění se nám dostalo celému sboru, od Krajského sdružení hasičů a to v podobě Čestného uznání za spolupráci při organizaci krajských soutěží v TFA, která se letos v 1. července uskuteční na Žernově již potřetí.

V průběhu schůze byli přítomnými zástupci sboru přijati noví členové Petra Vlčková, Pavel Dohnal a kolektiv mladých hasičů se rozrostl o Adélu Dočekalovou, Jakuba a Honzíka Jirouška, Tobiáše Josefa, Matěje Vlčka a Tomáše Šefce.

Svou zdravici sboru přednesli přítomní hosté, bratr Klígl za Okresní sdružení hasičů, bratr Záliš za náš Okrsek Červený Kostelec, bratr Kosinka za SDH Červená Hora a bratr Mojžíš, jako zástupce městyse Žernov.

Důležitým bodem programu byla diskuze a přijetí dalšího postupu ve věci soudního sporu o naši spolkovou místnost, bývalou prádelnu na Velké návsi. Problematika soudního sboru byla přítomným členům řádně vysvětlena a další postup odsouhlasen v podobě přijetí usnesení, ukládajícím starostovi sboru jednat o prodeji "staré prádelny" a výboru SDH k přípravě zajištění "nové prádelny" v případě uskutečnění předchozího prodeje.

Rozhodující pro přijetí usnesení z Výroční valné hromady je její usnášeníschopnost. Proto touto cestou děkujeme všem členům, kteří se schůze zúčastnili a umožnili tím její řádný průběh. Přes značnou agitaci se jednání zúčastnilo 41 ze 63 dospělých členů sboru (65%).

Fotografie z VVH SDH Žernov naleznete ZDE.

 

Výběr z plánu činnosti SDH Žernov na rok 2018 (námi pořádané akce):

3. 3. - Zástěrkový ples

30. 4. - Žernovský MINIBEJK

30.6. - Žernovský BEJK

1. 7. - Krajské kolo TFA

22. 9. - Žernovské hry mladých hasičů

Z pravidelných brigád, na kterých spolupracujeme s obcí nebo je sami organizujeme jsou v plánu jarní úklid příkopů, čištění požární nádrže, požární zajištění při pořádání pálení čarodějnic, spolupráce při organizaci Bajku a Sousedské, sběr železného šrotu, stavba mantinelů kluziště a vyčištění obecní studny před prádelnou.

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí