Aktuality

Taktické cvičení okrsku Č. Kostelec

Dne 19.9.2016 se konalo taktické cvičení okrsku Červený Kostelec na Bohdašíně. Za SDH Žernov se účastnilo celkem 5 členů. Hlavními tématy bylo zabránění úniku nebezpečných látek, opakování nejčastěji používaných uzlů a úvazů, seznámení s různými komunikačními prostředky a zopakování zásad při jejich používání a první pomoc při popálení kyselinami či zásadami.

Pro názornější ukázku zabránění úniku nebezpečných látek byli pozváni i profesionální hasiči, kteří používanou techniku a taktiku přímo předvedli.

Na závěr proběhla ještě praktická ukázka smotaní hadice tak, aby ji nebylo nutno během zásahu rozvinovat, což se hodí zejména při postupu do budov se zavodněným proudem

Školení KPR

V průběhu letních měsíců se naše jednotka zúčastnila školení první pomoci na téma „resuscitace dětí a dospělých“.

Školení proběhlo ve třech termínech. První termín začal teorií a následovala cvičná resuscitace na figuríně se zpětnou vazbou. Poté byl k resuscitaci použit i automatizovaný defibrilátor (AED). Členové spolupracovali ve tříčlenném týmu, kde jeden prováděl hrudní masáž, druhý zajišťoval dýchání a třetí pracoval s defibrilátorem. Na konci se každý tým dozvěděl úspěšnost provedené resuscitace na základě elektronické kontroly.

Zde je potřeba zdůraznit, že se téměř všechny týmy dostaly k hodnotě převyšující 90 %

Poslední termín došlo i na resuscitaci dětí a novorozenců. Ti jsou nejvíce ohroženi dušením, ke kterému může dojít při tonutí nebo vdechnutí cizího     tělesa.

Po tomto nácviku si každý uvědomil, jak je důležitá kvalita prováděného oživování do příjezdu posádky ZZS, a vyzkoušel si i obsluhu dnes rozšířeného AED

Za tuto zkušenost musíme poděkovat školiteli panu Tomáši Ježkovi, který svým  vstřícným přístupem a dodáním pomůcek zajistil vysokou úroveň školení.

Žernovské hry mladých hasičů

Dovolujeme si vás pozvat na Žernovské hry mladých hasičů  které se konají v sobotu 24.9.2016 na hřišti u místní sokolovny.

 

Cvičení JPO - pila a lezení

Dnes se k výcviku sešlo pět členů jednotky SDH Žernov. Nejprve jsme likvidovali nad silnici nebezpečně nachýlený strom a procvičili se v práci s motorovou pilou. Následně jsme se přesunuli na Pohodlí a zkusili si lezecky jištěný výstup na skálu nad lávkou a její slanění. Foto z výcviku zde.

Brigáda - vyklízení skladu dřeva

Dne 16.7. proběhla brigáda na vyklizení skladu dřeva z důvodu že OU dostalo majitele nemovitosti výpověď. Vyklizeno muselo být takřka na "hned". V první vlně se uložené dřevo narovnalo do klecí a bylo uskladněno v náhradních prostorách. V pondělí 18.7. byla dosbírána kůra a vyházeny již nepotřebné věci která byli uloženy na "horší časy.  Děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Fotky naleznete zde.

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí